Rechercher
 OK

Maison, Vente

Maison en vente publique, 9000 Gand | Immovlan.be

Maison en vente publique, 9000 Gand | Immovlan.be

GENT RECHT VAN HOGER BOD T.E.M. 13 JULI 2016 Bij proces-verbaal van openbare verkoping van 28 juni 2016 opgemaakt door notaris Luc JANSEN te Gent werd toegewezen onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod.   [...] 2 slaapkamers. zolderverdieping. polyvalente ruimte. Vrij. onmiddellijk na betaling van koopsom en kosten.   [...] MITS DE PRIJS VAN. €156.000, BOVEN LASTEN EN KOSTEN Art. 1592 van toepassing. Nadere inlichtingen op het kantoor van de notaris.   [...]

Maison en vente publique, 9250 Waasmunster | Immovlan.be

Maison en vente publique, 9250 Waasmunster | Immovlan.be

WAASMUNSTER VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING Blijkens proces-verbaal van 30 juni 2016, opgemaakt door geassocieerd notaris Liesbeth MULLER te Waasmunster, werd definitief toegewezen onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod.   [...] CENTRAAL GELEGEN WONING MET KANTOORRUIMTEN (VOORHEEN POLITIEKANTOOR) / WOON- EN HANDELSHUIS MET AFHANGEN EN GROND Vierschaar 10 met recht van uitweg naar de Schietakkerstraat Gemeente Waasmunster (tweede afdeling), ten kadaster gekend, sectie C, nummer 1250E P0000/deel, met een oppervlakte volgens meting van 309,79 m².   [...] 'woongebied', vergunning afgeleverd voor het verbouwen van de voorgevel op het gelijkvloers, het slopen Roxycomplex, herbouw als kantoor en woonst en garage met uitweg naar de Schietakkerstraat, Gdv, Gvv, Gvkr.   [...]

Maison en vente publique, 9160 Lokeren | Immovlan.be

Maison en vente publique, 9160 Lokeren | Immovlan.be

LOKEREN RECHT VAN HOGER BOD WOONHUIS EN VILLA Bij proces-verbaal van 5 juli 2016 werd er door notaris Bart HUTSEBAUT te Lokeren, toegewezen onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod.   [...] bestemming volgens het gewestplan woongebied is en dat het goed gelegen is binnen het provinciaal RUP met de naam 'Afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren' en binnen het gemeentelijk RUP Hoedhaar-Sterrestraat, 3) Gdv, 4) Gvkr, 5) Gvv, 6) NOG.   [...] 1) dat volg. stedenbouwkundige verg. verleend werden. aanvraag voor het openen van vroeger bestaande vensterramen vergund op 22 april 1982 - aanvraag voor het bouwen van een woning vergund op 29 maart 1979, 2) dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming volgens het gewestplan woongebied is en dat het goed gelegen is binnen het provinciaal RUP met de naam 'Afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren' en binnen het gemeentelijk RUP Hoedhaar-Sterrestraat, 3) Gdv, 4) Gvkr, 5) dat volgende verkavelverg.   [...]

Maison en vente publique, 9690 Ruien | Immovlan.be

Maison en vente publique, 9690 Ruien | Immovlan.be

Maison en vente publique Ruien.  [...] KLUISBERGEN - RUIEN OPENBARE VERKOOP Notaris Stein BINNEMANS zal openbaar verkopen, ten overstaan van de heer Vrederechter van het Kanton Ronse.   [...] VERDER AF TE WERKEN WOONHUIS MET AANHORIGHEDEN EN GROND Avelgemstraat 11 Gemeente Kluisbergen, eerste afdeling Ruien, volgens kadaster, sectie A, nummer 324/K/P0000, met een oppervlakte van 6 a 30 ca (K.   [...]

Maison en vente publique, 9940 Evergem | Immovlan.be

Maison en vente publique, 9940 Evergem | Immovlan.be

EVERGEM RECHT VAN HOGER BOD (T.E.M. 13/7/2016) TE RENOVEREN WOONHUIS Werk van den Akker 2 Gemeente Evergem, 1ste afdeling (44019), gekadastreerd sectie B nr.   [...] In uitvoering van Artikel 5.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, werd door de gemeente Evergem op 16/11/2015 een stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd, waaruit o.   [...] Nieuwe inplantingen van woningen zijn niet toegelaten. vervanging, verbouwing en uitbreiding van bestaande woningen kan worden toegelaten.   [...]

Maison en vente publique, 2830 Willebroek | Immovlan.be

Maison en vente publique, 2830 Willebroek | Immovlan.be

WILLEBROEK RECHT VAN HOGER BOD TOT EN MET DINSDAG 12 JULI 2016 TWEE WOONHUIZEN Bij proces-verbaal van 27 juni 2016 van geassocieerd notaris Hilde VERHOLEN te Willebroek werd er ten overstaan van de Vrederechter van het Kanton Willebroek onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod toegewezen.   [...] bestemming woongebied, RUP 2 - Willebroek Noord - Driesblokstraat de dato 22 maart 2012 met bestemming Artikel 1 - zone voor woningbouw, stedenbouwkundige vergunning voor verbouwen voorgevel de dato 19 september 1989, geen stedenbouwmisdrijven bekend, geen verkaveling, geen overstromingsgebied, getroffen door rooilijn ingevolge rooilijnplan de dato 8 mei 1959.   [...] Deze toewijzing, die voor eenieder openstaat, is definitief. De notaris kan het hoger bod weigeren van personen die hij niet kent of van wie de identiteit of de gegoedheid hem niet bewezen lijkt.   [...]

Maison en vente publique, Dorp West 101, 2070 Zwijndrecht | Immovlan.be

Maison en vente publique, Dorp West 101, 2070 Zwijndrecht | Immovlan.be

Geassocieerd notaris Natacha Stoop zal openbaar verkopen met recht van hoger bod ten overstaan van de Vrederechter van het vijfde kanton AntwerpenGlv.   [...] inkomhal, kamer aan straatzijde, kamer aan achterzijde woning, aansluitend achterbouw, garage, badkamer, 1ste verdieping twee kamers aan straatzijde, achteraan keuken en eetplaats, 2de verdieping 3 kamers, eigendom en trap in zeer slechte staat te betreden op eigen risico, opp.   [...] gelegen in woongebied, geen stedenbouwkundige vergunningen bekend, geen dagvaardingen, geen verkavelingsvergunning, geen voorkooprechtVerdere inlichtingen op het Notariskantoor.   [...]

Maison en vente publique, 3140 Keerbergen | Immovlan.be

Maison en vente publique, 3140 Keerbergen | Immovlan.be

KEERBERGEN OPENBARE VERKOPING Geassocieerd notaris Bart Arnauts te Keerbergen zal volgend onroerend goed in één enkele zitdag openbaar verkopen, zonder instelpremie noch instelprijs en met mogelijkheid van recht van hoger bod conform Artikel 1592 e.   [...] v. Gerechtelijk Wetboek. HUIS met grond Mereldreef 50 Gemeente Keerbergen - 2de afdeling, kadastraal gekend volgens eigendomstitel wijk F, nummers 491/T en 503/N en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie F nummers 0491 V P0000 en 0503 N P0000, met een totale oppervlakte van 35 a 83 ca.   [...] in 'GC Den Bussel' te 3140 Keerbergen, Haachtsebaan 54. Verdere inlichtingen kosteloos te verkrijgen op het kantoor van de verkoophoudende notaris.   [...]

Maison en vente publique, 9120 Vrasene | Immovlan.be

Maison en vente publique, 9120 Vrasene | Immovlan.be

WOONHUIS OP EN MET GROND EN AANHORIGHEDEN Kortbroekstraat 41 In de gemeente Beveren - 4e afdeling - Vrasene, ten kadaster gekend sectie B, nummer 504/E/P0000, met een oppervlakte van 207,00 m².   [...] gelegen in woningbouwgebied. geen milieuvergunningen afgeleverd, geen overtredingen op milieuvergunningenreglementering, geen inrichting met een risico voor bodemverontreiniging (brief dienst milieu d.   [...] geen EPC. geen verwarming. de koper wordt geadviseerd om een controleonderzoek te laten plaatsvinden met betrekking tot de elektrische installatie.   [...]

Maison en vente publique, 9506 Idegem | Immovlan.be

Maison en vente publique, 9506 Idegem | Immovlan.be

G'BERGEN-IDEGEM OPENBARE VERKOOP Geassocieerd notaris Iris DE BRAKELEER, te Ninove, zal overgaan tot de openbare verkoop van hierna beschreven woonhuis en garage.   [...] FRAAIE WONING MET TERRAS EN TUINTJE EN VERDEROP IN DE STRAAT GELEGEN GARAGE Bareelstraat 11 & 11A+ Stad Geraardsbergen - tiende afdeling (Idegem).   [...] verbouwen van/tot of uitbreiden van eengezinswoning d.d. 20/03/2000 voor wijzigen voorgevel (gemeentelijk dossiernummer 41048/3892/B/2000/90).   [...]