Rechercher
 OK

Maison, Vente

Maison en vente publique, Trammezandlei 82, 2170 Merksem | Immovlan.be

Maison en vente publique, Trammezandlei 82, 2170 Merksem | Immovlan.be

Geassocieerd Notaris Marc SLEDSENS, te Antwerpen, zal openbaar verkopen in één verkoopdag onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod en onder de opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het voorkooprecht door de begunstigde instantties en dit ten overstaan van de Vrederechter van het tiende kanton Antwerpen bijgestaan door zijn griffier.   [...] Woongebied (bijzonder erkend gebied). geen stedenbouwkundige vergunning bekend. geen verkavelingsvergunning van toepassing.   [...] 1.43 VCRO. geen voorkooprecht conform artikel 2.4.1 VCRO. as built attest. geen. BPA Het Dokske de dato 8 juni 1995 is van toepassing.   [...]

Maison en vente publique, Hallebaan 166, 2390 Westmalle | Immovlan.be

Maison en vente publique, Hallebaan 166, 2390 Westmalle | Immovlan.be

Maison en vente publique Westmalle.  [...] Een landelijk en ruime villa met aanpalende grond in woonuitbreidingsgebied te Westmalle, omvattende.   [...] inkomhal, bureel, ruime living, ingerichte kkn-eetplaats, wasplaats, drie slpks, twee bdks, ruime zolder, terras, achtergelegen garage en mooie tuin.   [...]

Maison en vente publique, Bosduinsstraat 64 en 64+, 2990 Gooreind | Immovlan.be

Maison en vente publique, Bosduinsstraat 64 en 64+, 2990 Gooreind | Immovlan.be

Maison en vente publique Gooreind.  [...] SV09/12/1991. renoveren 21 woningen, woongebied, geen rechterlijk of bestuurlijke maatregel,geen voorkooprecht, geen verkaveling, geen heffingsplicht, geen voorkeursbesluit of projectbesluit.   [...] Erfgoed. Inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde.  [...]

Maison en vente publique, 2450 Meerhout | Immovlan.be

Maison en vente publique, 2450 Meerhout | Immovlan.be

MEERHOUT - GEEL VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING MET INSTELPREMIE VAN 1% LANGGEVELHOEVE EN BOUWLAND Geassocieerde notarissen Alec BENIJTS en Philippe COLSON te Geel zullen op dinsdag 13 juni 2017 om 18 u.   [...] EPC. 1.356 kWh/m² - nr. 20170315-0001939706-1. Gelegen volgens gewestplan in agrarisch gebied, RUP - zonevreemde woningen, stedenbouwkundige vergunning d.   [...] Vennootschappen-kopers dienen vertegenwoordigd te worden overeenkomstig hun statuten of een notariele volmacht én in het bezit te zijn van hun gecoordineerde statuten en benoemingsbesluiten.   [...]

Maison en vente publique, Provincieweg 89, 9552 Borsbeke | Immovlan.be

Maison en vente publique, Provincieweg 89, 9552 Borsbeke | Immovlan.be

RECHT VAN HOGER BOD T.E.M. 12 MEI 2017. Volgens proces-verbaal van toewijzing, opgesteld door Meester Carmen de VUYST, notaris met standplaats te Herzele ten overstaan van de heer Vrederechter van het kanton Zottegem-Herzele, zetel te Herzele op 27 april 2017 werd er toegewezen onder opschortende voorwaarde van recht van hoger bod.   [...] De notaris kan het hoger bod weigeren van personen die hij niet kent of van wie de identiteit of de gegoedheid hem niet bewezen lijkt.   [...] Hij kan in alle gevallen van de opbieder een borg eisen. Weigert de notaris het hoger bod, dan maakt hij van die weigering terstond een met redenen omkleed proces-verbaal op.   [...]

Maison en vente publique, Coöperatielaan 85, 2660 Hoboken | Immovlan.be

Maison en vente publique, Coöperatielaan 85, 2660 Hoboken | Immovlan.be

Maison en vente publique Hoboken.  [...] * GLV. voortuin, inkomhall, living / eetkamer uitgevend op deels overdekte koer, achteraan 2 dooreenlopende ruimtes met toegang tot tuin, afz. w.c.   [...] * voor het bouwen van een appartementsgebouw met garages de dato 14/07/1975 2. de meest recente stedenbouwkundige bestemming woongebied is.   [...]

Maison en vente publique, Belpairestraat 30, 2600 Berchem | Immovlan.be

Maison en vente publique, Belpairestraat 30, 2600 Berchem | Immovlan.be

Inzake het eigendom. 1. geen bouw- en/of stedenbouwkundige vergunningen en/of omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen zijn uitgereikt, behoudens.   [...] 4. geen voorkooprecht geldt, zoals vermeld in artikel 2.4.1 VCRO (wegens gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone waar het voorkooprecht geldt) of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten.   [...] 6. krachtens artikel 4.2.12 §2,2° VCRO voor het goed geen voor de overdracht verplichte as-builtattest' werd uitgereikt en gevalideerd, aangezien deze bepaling nog niet in werking is getreden.   [...]

Maison en vente publique, Lange Van Ruusbroecstraat 88, 2018 Anvers | Immovlan.be

Maison en vente publique, Lange Van Ruusbroecstraat 88, 2018 Anvers | Immovlan.be

Een woonhuis, op en met grond en aanhorigheden, aan de Lange Van Ruusbroecstraat 88, volgens titel en thans ten kadaster gekend wijk F nummer 1282/B/3 voor een oppervlakte van tweeënnegentig vierkante meter (92 m²).   [...] Gvg - Wg- Gdv, Gvv, geen asbuiltattest- Gvv- opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed/relict onder de naam Neoclassicische eenheidsbebouwing ID 7221 - geen PID - niet gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone en risicozone voor overstroming - geen geregistreerd huurcontract.  [...] Verdere inlichtingen op het Notariskantoor. RECHT VAN HOGER BOD. Artikel 1592. Een ieder heeft gedurende 15 dagen na de toewijzing het recht een hoger bod te doen.   [...]

Maison en vente publique, Constant Joossenslei 7, 2970 s-Gravenwezel | Immovlan.be

Maison en vente publique, Constant Joossenslei 7, 2970 s-Gravenwezel | Immovlan.be

Een woonhuis, op en met grond en alle verdere aanhorigheden gestaan en gelegen te 2970 's Gravenwezel, Constant Joossenslei 7, volgens titel en huidig kadaster bekend wijk B, nummer(s) 312S6 P0000, voor een oppervlakte van vierhonderdtweeëntwintig vierkante meter (422 m²).   [...] Een garage op en met grond en alle verdere aanhorigheden gestaan en gelegen te 2970 's Gravenwezel, Constant Joossenslei 7+, volgens titel en huidig kadaster bekend wijk B, nummer(s) 312K7 P0000, voor een oppervlakte van zesenzestig vierkante meter (66 m²).   [...] GELIJKVLOERS. inkomhal met ingemaakte kasten, wc met handenwasser, woonkamer op parket, geïnstalleerde keuken voorzien van vaatwasser, dubbele spoelbak, dampkap, kookvuur, oven, terras en tuin met tuinhuis.   [...]

Maison en vente publique, Zijpstraat 113, 9308 Hofstade | Immovlan.be

Maison en vente publique, Zijpstraat 113, 9308 Hofstade | Immovlan.be

OPENBARE VERKOPING. Notaris Frederic CAUDRON, te elst-Erembodegem, zal op woensdag 28 juni 2017 om 15u openbaar te koop stellen.   [...] mogelijkheid tot sloping en bouw 3 woningen (vergunning 2014) - Een woonhuis met aanhorigheden, op en met grond, gestaan en gelegen aan de Zijpstraat 113, gekad.   [...] - dd. 22/04/1970. voor het oprichten van een bedrijfsgebouw en het verbouwen van de voorgevel van het woonhuis (41002/38095/B/1970HOF/19).   [...]